Kültürümüze ne kadar uygun?

Soru: Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Ancak, buna benzer setleri ben ilk çocuğumda kullanmıştım. Ancak, kullanılan materyallerde çocuk için Türk kültürüne uymayan görüntülere rastlayınca bıraktım. Örneğin, akşam yemeğinin şarapla yapılması, din nosyonunun kilise gölgesi ile anlatılması gibi resimler, materyaller rahatsız etmişti. Sizin setlerde bunlara dikkat ediliyor mu? Yoksa bu da direk batıdan alınan ve tercüme edilen bir set midir?
Muhammet Ali FAZLIOĞLU

Cevap: 0- 72 ay arası "Gelişimsel İzleme Tanıma ve Değerlendirme" Setleri aşağıdaki kriterlere dikkat edilerek hazırlanmıştır.
1. Çocuğun fiziksel sağlığına zarar verecek materyallerin kullanılmaması.
2. Çocuğun içinde bulunduğu gelişimsel döneme uygun kazanması gereken fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişim özelliğini kazanmaya katkı sağlayacak nitelikte olması.
3. Ailenin gelişim süreçlerine katkı sağlayacak etkinlikleri var olan ve çocuğu sağlığına zarar vermeyecek evdeki materyalleri de kullanabilecek tarzda olması.
4. Etkinliklerin kullanılacak materyallerin kültürel dinamiklere uygun olması yanında çocuğun dil ve özellikle zihinsel gelişimine katkı sağlayacak tarzda olması.
5. Her bir etkinliğin hangi amaçla gerçekleştirileceği ve nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin yönergelerin olması.
6. Etkinliğe ilişkin kazanılması beklenen davranışsal değişiklerin takip edileceği Gözlem formlarının bulunması.
7. Gözlem formlarına ilişkin üniversite tarafından aileye geri bildirimde bulunulması.

BA ekibi olarak teşekkür ederiz....

Neredeyiz İstanbul / TÜRKİYE