Nasıl yardımcı olacak?

Soru: Bu set bebeğime nasıl yardımcı olacak. Gelişimini nasıl sağlayacak ve bana nasıl destek olacak? Bir de kaç aylığa kadar üniversite bebeğime izleme, takip ve destek verecek?
Ayşe AKDAN

Cevap: Gelişim evreler halinde ilerleyen bir süreçtir. Her bir evrede çocuğun kazanacağı gelişimsel özellikler vardır. Örneğin 0-2 yaş arasında +çocuğun kazanacağı, fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimsel özelikler vardır. Örneğin güven duyusu ve özerklik yani bağımsızlık duygusu bu yaşlar arasında kazanılır.
Gelişimsel evrelerin her biri kazanılacak olan davranışlar için kritik dönemdir. Bunun anlamı bu dönemde kazandırılamayan bir gelişimsel özelliğin başka bir dönemde kazandırılması zor hatta bazen mümkün olamamaktadır. Bu bağlamda hazırlana testle öncelikle aileye her bir döneme ilişkin bilgi, bu bilgilere dayalı gözlem, bu gözlemlere dayalı farkındalık ve bu farkındalığa dayalı, fiziksel, sosyal ve zihinsel önlemler almayı sağlayacaktır.

Çocuğun gözlenmesi, tanınması ve değerlendirilmesi doğumla başlayıp okula başlayıncaya yani 66-72 aya kadar devam edecektir. Bu süreç, alan uzmanlarının hazırladığı bilgilendirme kartları(dönem dönem), bu kartlarda yer alan bilgilere dayalı çocukların sergilemesi gereken davranışsal dışavurumlara ilişkin "Gelişimsel Gözlem Formları" ve bu formların değerlendirilmesi sonucu alınacak önlemlerin belirlenmesi ve takip edilmesini içermektedir.

BA ekibi olarak teşekkür ederiz....

Neredeyiz İstanbul / TÜRKİYE