Üniversite burada ne işlev görecek?

Soru: Büyük Aile setinin üniversite ile ilgili bölümü tam olarak nedir? Üniversite burada ne işlev görecek?
Nurdan YILMAZ

Cevap: Büyük Aile Gelişimsel Gözlem Tanıma ve Değerlendirme" setlerini hazırlanmasında, setleri alan ailelere geri bildirimde bulunacak ve var olan durumu korumak, eksik olanı tamamlamak ve zayıf olan yönü geliştirmek için Sakarya Üniversitesi Eğitim fakültesi Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı organize görevi sürdürecektir.

BA ekibi olarak teşekkür ederiz....

Neredeyiz İstanbul / TÜRKİYE