Whatsapp Sipariş
Büyük Aile

BüyükAile

BüyükAile Eğitim Setinin, Gelişim Dönemlerine Göre, Fiziksel, Sosyal ve Zihinsel Katkıları

Çocuğun güven duygusu ile büyümesine ve gelişmesine katkı sağlar.Çocukta kontrol bende düşüncesinin oluşmasına katkı sağlayarak bağımsızlık duygusunun gelişmesine katkı sağlar.

Çocuğun bir işi başlatmasına, sürdürmesine ve sonlandırmasına katkı sağlayacak girişimcilik duygusunun gelişimini destekler.

Bu duyguları kazanarak okula başlayacak olan çocuğun ders dinleme, ödev yapma, ders çalışma daha sonra kitap okuma ve test çözme gibi akademik becerileri yerine getirmede zorlanmayacak ve çocuk çalışkanlık duygusuna bağlı genel ve akademik bir benlik geliştirebilecektir.

Büyük ve küçük kaslarının dengeli ve düzenli gelişimine katkı sağlayarak bu kaslarını amaca uygun kullanmayı öğrenmesine katkı sağlayacaktır.

Nesne kalıcılığı ve kendilik bilincinin oluşmasına katkı sağlayarak hem bireyselleşmesine hem de kendi olmasına ilişkin sağlam temellerin atılmasına katkı sağlayacaktır.

Dil gelişimini destekleyerek çocuğun kendini sözel ifade etmesine katkı sağlayacaktır.

Çocuğun benmerkezci düşünceden empatik bir düşünceye sahip olmasını sağlayarak onun sosyalleşmesinin temellerini atmaktadır.

Çocuğun tersine çevirebilme sınırlılığını gidererek, onun problem çözme ve sonuçlardan ders çıkarma ve aynı hatayı tekrarlamama becerisi kazandırır.

Nesneler yer ve şekil değişse bile onların aynı kaldığına ilişkin anlayışı kazandırarak çocuğun yetişkin yaşamda en çok ihtiyacı olacak olan soyut düşünebilme becerisinin temellerinin atılmasını sağlar.

Özelden özele akıl yürütme yerine bütün faktörleri dikkate alarak daha objektif yargılara ulaşmasına katkı sağlayacak anlayışın temellerinin atılmasına katkı sağlar.

Çocuğun fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini yerinde, zamanında, dengeli, düzenli ve tutarlı desteklemeyi sağlayacak şekilde hazırlanan bu süreç sonucunda çocukta uyumsuz davranışların gelişmesi neredeyse imkansızdır.

Bu sürecin sonucunda çocuk fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak yeni bir yaşantının ilk kapısı olan okula hazır bulunuşluk düzeyine ulaşır.