Whatsapp Sipariş
Büyük Aile

BüyükAile

Akademik Kuruldan

GELİŞİMİ İZLEME VE DESTEKLEME SETİ
Gelişim, olgunlaşma, öğrenme ve yaşantı sonucu oluşan bir süreçtir. Kavramsal olan bu tanımda yer alan kavramlardan biri olmaz ise gelişimden bahsetmek mümkün değildir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için olgunlaşmaya, öğrenilenlerin kalıcı davranışa dönüşmesi için yaşantıya, yaşantının oluşması içinde uygun ortamlara ihtiyaç vardır. Olgunlaşma denilen süreç, bilişsel, duygusal ve fiziksel düzeyde gerçekleşmektedir. Kavrama, kavranılan şeye değer atfetme ve bunun davranışa dönüşmesi için ihtiyaç duyulan en temel faktör ise zamandır. O halde gelişim içinde bulunulan ana uygun davranmaktır. Bunun anlamı ne bir an önce ne de bir an sonra davranmaktır. İşte bu da kritik dönem kavramıdır. Kritik dönem gelişimsel bir özelliği kazandıracak uyarıcıların etkin olduğu zaman dilimidir. Bu zaman diliminde yapılması gerekenler yapıldığı sürece istene gelişimsel özellik kazanılır. Örneğin, sıfır ile bir yaş arası çocuğun güven duygusu kazanması için kritik dönemdir. Bu dönemde kazanılacak olan güven duygusu ancak ve ancak çocuğun psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarını dengeli, düzenli ve tutarlı olarak karşılamakla mümkün olabilir. Bu durum çocuğun hangi dönemde hangi özelliği kazanması gerektiğini bilmeye ve bu gelişimsel özelliği nasıl kazandırılacağına ilişkin becerilere ve bütün bunları destekleyen materyallere bağlıdır denilebilir.

 

Gelişimi İzleme ve Destekleme Seti bu süreçte anneye çocuğun içinde bulunduğu bilişsel, duygusal, davranışsal ve psikolojik olarak bütün gelişim alanlarına ilişkin bilişsel yeterlik, duyuşsal özellik ve davranışsal beceriler kazandırmayı amaçladığından bu alandaki eksikliği büyük oranda gidermeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Gelişimi izleme İzleme ve Destekleme Seti öncelikle çocuğun içinde bulunduğu gelişim alanlarına ilişkinebeveyni bilgilendirmeyi, daha sonra bu bilgilenmeye bağlı olarak gözlem yapmayı, yapılan gözlem sonuçlarına göre koruyucu, önleyici, geliştirici ve iyileştirici etkinlikler yapmayı amaçlamaktadır. Gelişimi izleme İzleme ve Destekleme Seti ebeveyne, çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine ilişkin bilgi, bu bilgiye dayalı gözlem, gözleme dayalı farkındalık ve bu farkındalığa dayalı önlemler almayı sağlayacaktır. İnsan ancak farkında olduğu şeyi kontrol edebilir. Gelişimi izleme İzleme ve Destekleme Seti ebeveynlere çocuklarına ilişkin güçlü yönlerini, eksik ve zayıf yönlerini doğru zamanda fark etme imkânı vererek doğru zamanda, doğru yerde ve doğru kaynaklardan yardım almayı sağlayacaktır.

 

Ebeveynlerin "Gelişimi izleme İzleme ve Destekleme Setinin" ait olduğu döneme ilişkin bilgi ve bu bilgilere dayalı olarak yapılacak olan gözlemleri kolaylaştırmak amacıyla "Gelişimsel Gözlem Formları" hazırlanmıştır. Bu gözlem formları çocuğun içinde bulunduğu döneme ilişkin gelişim alanlarında sergilemesi gereken davranışsal dışavurumları içermektedir. Ebeveyn çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemine ilişkin hangi davranışları sergilemesi gerektiğini Gelişimi izleme İzleme ve Destekleme Seti içindeki bilgi notlarından ediniştir. Yapılan gözlemler "Gelişimsel Gözlem Formlarına" davranış çocuk tarafından ara sıra dahi sergindi ise "Gözlendi", davranış hiçbir şekilde sergilenmedi ise "Gözlenmedi" sütunlarını işaretleyerek dolduracaktır. Doldurulan bu formlar" Gelişimsel İzleme Tanıma ve Değerlendirme" birimine gönderilecektir. Birimde görev yapan alan uzmanları ebeveynlerden gelen bu gözlem formunda yer alan duruları anında değerlendirerek çocuğa verilecek olan yardım belirlenir ve ebeveyne bilgi verilir. Bütün bu süreç sadece bu bağlamda hazırlanan yazılım programı ile internet üzerinden gerçekleştirilir.

 

İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Bilmek yani tanımak başa çıkmanın ya da problem çözmenin en temel unsurudur. Bilmeden ya da tanımadan çıkılan yolda kalma ya da geriye dönme ya da vaz geçme ihtimali çok yüksektir. Çağımızda yaşanan insanlar arası ilişkilerin, kurulan yuvaların, oluşturulan şirketlerin ve çocukla çıkılan gelişimsel yolculukların istenen sonuçları vermemesinin önemli bir nedeni yola çıkanların biri birini yeterince tanımamasıdır. Dünyaya gelen çocukla yola çıkan ebeveynler çocukları ile bir yola çıktıklarını okulla başlatmaktadırlar. Hâlbuki bu yolculuk çocuğun dünyaya gelmesi ile değil hatta anne karnında bile değil eş seçimi ile başlayan bir yolculuktur. Çünkü çocuk sadece annenin ya da sadece babanın ilgi ve desteği ile çıkacağı bir yolculukta tek kanatlı bir kuşa dönüşür. Gelişimi izleme İzleme ve Destekleme Seti" ebeveynlere çocuğu her yönü ile tanıma, izleme, fark etme, önlem alma, doğru zamanda ve doğru yerden yardım alma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır. Gelişimi izleme İzleme ve Destekleme Seti" çocuğun sahip olduğu ve ancak okula başlayınca fark edilebilecek birçok olumlu ya da olumsuz durumu çok daha erken fark etme ve gerekli önlemleri alma imkânı sağlayacaktır. Bir çocuk zihinsel olarak dâhidir, ya da öğrenme güçlüğü vardır, ya da gelişimsel bir bozukluğa sahiptir. Bu durum fark edilmez ve çocuk etiketlenirse ki genelde yapılan şey budur, çocuk ancak ve ancak etiketlendiği şey olamaya mecburdur. Gelişimi izleme İzleme ve Destekleme Seti" çocuğu etiketlemeyi değil tanımayı ve sahip olduğu potansiyeli en işlevsel bir şekilde kullanmaya uygun ortamlar ve gelişimi destekleyici etkinlikler ve bu etkinlikleri daha işlevsel hale getiren materyalleri içermektedir. Çocuk ön gördüğü, tahmin ettiği ne zaman nasıl davranacağını bildiği ebeveyn ile güven veren bir ortamda büyür ve gelişir ise burada kazanacağı her türlü beceri onu yetişkin yaşama hazırlayacaktır. Unutmayalım ki her bireyin çocukluğu onun geleceğidir.